Objevte s námi Zlatou kapličku, klenot českého národa

Víte, které významné pražské památce se říká Zlatá kaplička? Říká se tak Národnímu divadlu, které bylo před 134 lety, 18. listopadu 1883, slavnostně znovuotevřeno. Základní kámen divadla byl položen v roce 1868 a na stavbu přispíval celý národ. Jedna z legend vypráví, že mezi základní kameny byl zazděn soudek s posvátnou vodou ze studánky, jíž svatý Cyril křtil Slovany.

 

V létě roku 1881, jen několik týdnů po slavnostním otevření, došlo v divadle při dokončovacích pracích k požáru. Oheň se šířil rychle a zničil měděnou střechu, část hlediště i oponu. Požár byl považován za národní katastrofu, a proto byla uspořádána nová sbírka, do které přispívali lidé z celé země. Za pouhých 47 dní byl vybrán milion zlatých! Mezi prvními dárci bylo malé děvčátko Otylka z Vídně, která spolu se svými bratříčky přidala na obnovu divadla po zlatém. Dva roky po požáru, onoho 18. listopadu 1883, bylo obnovené divadlo slavnostně otevřeno a hrála se při něm Smetanova opera Libuše.

 

Pokud se někdy se svými dětmi půjdete ke “Zlaté kapličce“ projít, můžete zde splnit 3 úkoly:

  1. Prohlédněte si pozorně průčelí divadla a najděte na něm co nejvíce vyobrazení zvířat.
  2. Naproti divadla se nachází známá pražská kavárna, kde se v minulosti často scházeli významní spisovatelé, malíři, herci a další umělci. Jak se tato kavárna jmenuje?
  3. Projděte se okolo divadla a zjistěte, jak se jmenuje moderní budova, která je součástí Národního divadla. Má magický název ?.

 

 

Přejeme vám krásný víkend a budeme se zase těšit na další hravou procházku Prahou! Vaše Hravá Praha