Oslavte Den české státnosti procházkou na Pražský hrad

Chystáte se se svými dětmi na Den české státnosti na procházku Prahou? Projděte se společně na Pražský hrad, jeden z největších symbolů české státnosti, který je pro svou krásu cílem návštěvníků z celého světa. Věděli jste, že podle Guinessovy knihy rekordů se řadí mezi největší hradní komplexy na světě? Rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a založil jej kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců.

Od 10. století byl Pražský hrad nejen sídlem hlavy státu, knížete a později i krále, ale také pražského biskupa, nejvyššího představitele církve. K rozkvětu Hradu došlo ve 14. století za vlády Karla IV. z rodu Lucemburků, kdy se stal poprvé císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše římské. Byl zde přebudován královský palác a začala se stavět katedrála sv. Víta. V 15. století, za vlády Vladislava Jagellonského, bylo na severní straně vybudováno nové opevnění se třemi věžemi – Prašná věž, Bílá věž a Daliborka. Všechny tři věže spolu s opevněním sloužily k obraně Hradu. K velké přestavbě došlo také za vlády Rudolfa II., který se na Pražském hradě usídlil a proměnil jej ve velkolepé středisko říše, které přitahovalo vzdělance a umělce z celého světa.

Od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 je Hrad sídlem prezidentů.

Pokud se na Pražský hrad vydáte, můžete zde splnit některé ze tří úkolů:

  1. Poznáte, jestli je pan prezident v tuto chvíli v České republice? Pokud uvidíte vlát nad Hradem prezidentskou vlajku s nápisem Pravda vítězí, pan prezident je přítomen v naší zemi.
  2. Poznáte dvě vlajky, které jsou umístěny na dřevěných sloupech 1. nádvoří? Víte, o jaké vlajky se jedná?
  3. Najděte na 1. nádvoří Matyášovu bránu, slavnostní vstupní bránu na Hrad. Nad branou se nachází jeden z císařských symbolů. Jaký to je?

    

Pro chytré hlavičky tady máme ještě jednu otázku: Víte, který prezident žil na Pražském hradě jako první? Říkalo se mu prezident Osvoboditel a byl prvním Československým prezidentem. Který to byl?

Přejeme vám zábavné poznávání a příště se zase třeba projdeme v zahradách Pražského hradu. ?

Vaše Hravá Praha