Stavovské divadlo slaví 240 let

Před 240 lety, v dubnu roku 1783, bylo v Praze slavnostně otevřeno jedno z nejstarších a nejkrásnějších divadel v Evropě.  Víte, jak se dříve jmenovalo a která slavná opera zde měla premiéru?

Divadlo nechal na vlastním pražském pozemku postavit hrabě František Antonín Nostic, po němž bylo divadlo původně pojmenováno jako Nosticovo. Stavba byla započata v roce 1781 a trvala necelé dva roky. V roce 1787 tady měla světovou premiéru nejslavnější opera Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni, kterou skladatel pro divadlo napsal a osobně dirigoval. Opera divadlo proslavila a stalo se tak známým po celém kulturním světě.

V roce  1799 divadlo odkoupili čeští stavové a přejmenovali jej na divadlo Stavovské. V roce 1834 se tady poprvé hrála česká hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka. Ve hře zazněla píseň Kde domov můj, která se v roce 1920 stala českou národní hymnou.

Pokud někdy kolem divadla půjdete, všimněte si, jak je krásné. U vchodu do divadla je socha postavy v plášti, která je jednou z hlavních postav opery Don Giovanni. Čím je socha zajímavá?

V blízkosti divadla se nachází hlavní budova Karlovy univerzity, kde působil například mistr Jan Hus. Víte, jak se tato budova jmenuje?  Klementinum nebo Karolinum? ?

Užijte si jarní procházky po nejkrásnějších pražských památkách!

Hravá Praha