Pověsti o pražských památkách, které pobaví i poučí ?

Slyšeli jste někdy pověst o mistru Hanušovi? Ten měl v 15. století postavit jednu z nejobdivovanějších pražských památek. Pražští radní se však báli, aby na žádném jiném místě na světě podobný skvost nepostavil, a nechali ho oslepit rozžhaveným kusem železa. Jedná se o:

Týnský chrám, Národní divadlo nebo Staroměstský orloj?

Nápověda: Dnes už víme, že onu památku nepostavil mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně podle výpočtů tehdy nejlepšího pražského matematika Jana Šindela. Jejím úkolem bylo ukázat pohyb Slunce, Měsíce a některých hvězd na obloze a také měřit čas. V celou hodinu se otevřou okénka památky a postupně se zde objeví 12 dřevěných figurek apoštolů.


 

Kdysi dávno žil pražský pláteník, kterému zemřela žena na mor. Když onemocněla taky jeho dcera, prosil Pannu Marii, aby ji zachránila. Dcera se uzdravila a vyprávěla otci o snu, ve kterém se jí zdálo o andělech nesoucích zvonky. Pláteník měl z uzdravení své dcerky obrovskou radost a proto pořídil zvonkohru, kterou nechal zavěsit do věže jedné pražské památky. Věž které památky to je?

Chrámu sv. Víta, Hradčanské Lorety nebo Strahovského kláštera?

Nápověda: Památka se nachází nedaleko Pražského hradu a jejích 27 zvonků hraje v celou hodinu mariánskou píseň Maria, Maria, nad slunce jasnější.


K této oblíbené pražské památce se váže celá řada pověstí. Podle jedné z nich přidávali zedníci do malty syrová vejce, aby byla památka pevnější a dobře držela. Protože v celé Praze nebylo vajec na stavbu dost, přikázal král svážet vejce z celého království. V jedné vesnici, zvané Velvary, však krále špatně pochopili. Báli se, aby se vejce při převozu do Prahy nerozbila, a tak je nejprve uvařili a poté do Prahy poslali. ? K jaké památce se tato pověst vztahuje?

Prašná brána,  Karlův most nebo Staroměstská mostecká věž?

Nápověda: Základní kámen památky položil v roce 1357 král Karel IV. a navrhl jej Petr Parléř. Její nejstarší sochou je zpodobnění sv. Jana Nepomuckého, známého českého světce a ochránce všech mostů, lodníků a plavců.


A znáte pověst o rabínu Löwovi? Ten měl nechat z hlíny vytvořit bájného Golema, umělou bytost, a nechat ji obléct a přivézt do svého domu v Praze. Představil ho jako svého sluhu, který měl pomáhat v synagoze, ale jeho hlavním posláním bylo chránit židovské obyvatelstvo a vykonávat nejtěžší práce. Golemova síla rostla a rostla, až začal rozbíjet vše, co se mu dostalo do cesty. Rabín mu přikázal, aby přestal a šel si odpočinout do jedné synagogy. Golem uposlechl a vydal se na půdu synagogy, kde ulehl a usnul. A podle pověsti zde spí až dodnes. Víte, o jakou synagogu se jedná?

Staronová synagoga, Španělská synagoga nebo Maiselova synagoga?

Nápověda: Tato synagoga se dříve jmenovala Nová. Je nejstarší dochovanou funkční synagogou v Evropě a najdete ji v pražském Židovském městě neboli Josefově.


Pokud se vám dnešní hravé učení líbilo a chcete se zábavným způsobem dozvědět více o nejkrásnějších pražských památkách, Hravá Praha se vám může hodit. Najdete v ní spoustu zajímavostí, splníte úkoly a bude vás to bavit. ?

Využijte slevy 10% na www.hravapraha.cz. Po přechodu do pokladny zadejte název kupónu: povesti a sleva je vaše.

Přejeme vám krásný den ?

Hravá Praha