Slavíme 100 let naší republiky! Tajenka pro chytré hlavičky

V neděli 28. října oslavíme 100 let vzniku naší republiky. Máte plán, jak tento sváteční den strávíte? Pokud ne, můžete se třeba projít na Pražský hrad, symbol české státnosti, a splnit zábavné úkoly, které najdete na jedné z karet Hravé Prahy. Pokud si budete chtít raději užít tepla domova, můžete se svými dětmi vyluštit tajenku na téma NAŠE REPUBLIKA. Věříme, že se společně dobře zabavíte a k tomu i třeba kapku poučíte. 🙂

 1. Český národní strom
 2. Sídlo českých prezidentů
 3. První československý prezident
 4. Do roku 1918 byla naše země součástí Rakousko-……. monarchie
 5. První československý předseda vlády (je podle něj pojmenována vila, která slouží jako rezidence předsedy vlády České republiky)
 6. Mezi státní symboly České republiky patří: státní hymna, státní znak, státní pečeť a státní ……
 7. Místo, kde byla 28. října 1918 vyhlášena samostatnost Československé republiky (každoročně se zde ve Smetanově síni pořádají koncerty Pražského jara)
 8. Před kolika lety byla založena Československá republika?
 9. Mezi korunovační klenoty patří: královské žezlo, jablko, korunovační plášť a královská ……
 10. Od roku 2004 je Česká republika součástí jaké unie?
 11. Které zvíře je ve státním znaku ČR?
 12. Jaká je barva klínu české vlajky?

 

  

 

Přejeme Vám krásný sváteční víkend! 🙂

Vaše Hravá Praha